Natursmart

Natursmart är en hjälp och informationssida för kursen Naturkunskap A. Här finns ett komplement till den litteratur som delas ut under lektionstid. Tanken är att du med hjälp av de länkar och den information som finns på sidan ska kunna få svar på dina frågor samt förhoppningsvis få några nya frågor. Till varje kapitel kommer de att finnas instuderingsmaterial. En del av det materialet finns från början och en del tillkommer efter diskussioner i klassrummet samt efter era önskemål.

Aktuellt


Måndag: universum

HEM UNIVERSUM JORDEN VATTEN EKOLOGI ENERGI MILJÖ

copyright © Niklas Odén 2011