Instuderingsfrågor

1. Hur bildades jorden?

2. Hur har jordens atmosfär ändrats sedan jorden skapades?

3. Atmosfären kan delas in i olika skikt. Beskriv de olika skikten och förklar vilken betydelse de har för livet på jorden.

4. Vad innehåller atmosfären?

5. Hur har människan påverkat atmosfären?

6. Vad är skillnaden mellan väder och klimat?

7. Vad menas med plattektonik?

8. Hur uppstår jordbävningar?

9. Varför drabbas Sverige så sällan av jordbävningar?

10. Vilka områden på jorden drabbas ofta av jordbävningar och/eller vulkanutbrott?

11. Vad menas med magnetosfär?

12. Hur uppstår magnetosfären?

13. Vilken betydelse har magnetosfären för oss människor?

14. Hur ser jorden ut inuti? Beskriv kortfattat de olika skikten och vilken betydelse de har.

15. Vad är kontinentaldrift?

16. Vad är en tsunami? Hur uppstår den?

17. Vilka områden på jorden har under de senaste 20 åren drabbats av stora tsunamis?Begrepp

Ord som du bör förstå och kunna förklara:


troposfär

stratosfär

ozonlager

kväve

ozon

syre

koldioxid

vattenånga

jordskorpa

litosfär

manteln

konvektion

plattektonik

konvergenszon

divergenszon

jordbävning

hot spot

vulkanutbrott

Pangea

Gondwanaland

HEM UNIVERSUM JORDEN VATTEN EKOLOGI ENERGI MILJÖ

copyright © Niklas Odén 2011