Instuderingsfrågor

1. Vad är en stjärna? Vad händer inuti en stjärna?

2. En stjärna går genom olika faser. Man brukar säga att de föds, åldras och dör precis som vi männikor. Beskriv de olika faserna och förklara kortfattat vad som händer med stjärnan under de olika faserna.

3. Varför kan man påstå att stjärnor haft mycket stor betydelse för livet på jorden?

4. Försök att ge en kortfattad beskrivning av universums utveckling och historia.

5. Förklara skillnaden mellan en galax och ett solsystem.

6. Hur bildades vårt solsystem? När?

7. Vad är en supernova?

8. Vad är vintergatan. Förklara och beskriv.

9. Förklara hur en atom är uppbygd. Vilka olika delar finns?

10. Vad menas med ett grundämne?

11. Förklara skillnaden mellan atomer, joner och molekyler.Begrepp

Ord som du bör förstå och kunna förklara:


Solsystem

Galax

Stjärna

Big Bang

Gravitation

Energi

Atom

Proton

Elektron

Neutron

Grundämne

Elementarpartikel

Planet

Vintergatan

Ljus

Ljusår

Sol

Fusion

Temperatur

Aggregationsform

HEM UNIVERSUM JORDEN VATTEN EKOLOGI ENERGI MILJÖ

copyright © Niklas Odén 2011