Instuderingsfrågor

1. Vad är vatten? Beskriv dess egenskaper och förklara varför det är så lämpligt för liv!

2. Var finns vatten på jorden? Förklara ingående vattnets kretslopp.

3. Vilka typer av problem finns med vatten idag? På vilka olika sätt missbrukar vi våra vattenresurser och vilka problem ger det upphov till?

4. Vad kan/bör/måste vi göra för att lösa vattenproblematiken på jorden?Begrepp

Ord som du bör förstå och kunna förklara:


hydrosfär

infiltration

grundvatten

transpiration

kondensation

avdunstning

färskvatten

vattenånga

vattenmolekyl

ytspänning

nederbörd

HEM UNIVERSUM JORDEN VATTEN EKOLOGI ENERGI MILJÖ

copyright © Niklas Odén 2011